Byggnadsentreprenad för ett hållbart byggande

Helhetsprojekt är en viktig del av det utbud tjänster Jake Bygg erbjuder och också ett område där vi har ett starkt kunnande och lång erfarenhet. Att gå in som byggentreprenör är också ett bra sätt för oss att både hålla fram och bevisa vår vision om miljövänliga och till 100 % friska hus. För oss är byggnadsentreprenad något mer än en traditionell byggtjänst. Vi vill vara en vägvisare för hållbart byggande och säkerställa att man även som byggnadsentreprenör kan ha värderingar grundar sig i hållbart tänkande.

Vi sköter byggprojektet till fast pris enligt kundens önskemål vare sig det handlar om bostäder, kontorsbyggnader, industribyggnader, tillbyggnation eller omfattande renoveringar och saneringar. Alternativt kan vi sköta byggprojektet som totalentreprenad eller nyckel-i-hand-projekt.

Läs mer här på vår interaktiva Broschyr!

default

Bostadsentreprenad

Under de senaste tio åren har Jake Bygg byggt nya bostäder som erbjuder tryggt och trivsamt boende till en sammanlagd yta av nästan 10 000 m². Av denna yta har runt 50 % byggts på entreprenad.

Vår bostadsentreprenad är ett bra exempel på att vi vill främja både miljöns och invånarnas välmående genom att bygga hus som hålls friska och håller också för kommande generationer.

Övrig entreprenad

Vi har förverkligat många projekt i olika storleksklasser för både den privata och offentliga sektorn. Jake Byggs kvalitativa, pålitliga och kostnadseffektiva entreprenad är ett bra alternativ också då det handlar om nybyggnad av affärsbyggnader och industribyggnation.

Vi håller fast vid våra principer om ansvarsfullt och miljövänligt byggande också då vi förverkligar byggprojekt som industrihallar, skolor och barnträdgårdar på entreprenad.

Byggprojekt som totalentreprenad

Ifall kunden önskar kan vi sköta hela byggprojektet som totalentreprenad. Då sköter Jake Bygg om både planeringen och själva entreprenaden enligt ett totalentreprenadsavtal.

Fördelen med totalentreprenad är att byggprocessen förenklas och snabbas upp då kunden i princip endast behöver göra ett avtal med Jake Bygg. Tack vare vårt omfattande nätverk med samarbetspartners kan totalentreprenaden innefatta allt från arkitektplanering, konstruktionsplanering och planering av husets teknik (VVSEKA) till inredningsplanering.

Johan Asplund
Verkställande Direktör
+358 (0)50 366 9170