Fresh bygger ut sin fabrik med nästan dubbelt

Fresh Servant byggs ut från nuvarande ca 8 000 kvadratmeter till närmare 15 000 kvadratmeter. Investeringsvärdet är cirka 25 miljoner euro och den nya anläggningen kommer att vara igång sommaren 2022.

Jake Bygg tackar för förtroendet och har startat med markarbeten och gjutning av grundsulorna för hallbygget som byggs i huvudsak av Betong- och plåtelement.

Fakta om projektet:

  • Entreprenadform: KVR = Ingår planering, byggnation och husteknik
  • Entreprenadtid: 3/2021 – 4/2022
  • Omfattning: Salladsfabrik som byggs i betong och plåt-element med 14m högt automatlager, närmare 7000m2 i 2 våningar
  • De flesta utrymmen kyls och torkas, överskottsvärme återanvänds enligt behov för uppvärmning av utrymmen samt processvatten
  • Bygget sysselsätter totalt ca 30 årsverken varav största delen utförs av lokal arbetskraft

 

Link till Fresh pressmeddelande: Uutiset.fresh.fi