Nybyggda bostäder för bra och trivsamt boende

Jake Byggs nyproduktionsbostäder är ett bra exempel på att vi vill främja både människans och naturens välmående genom att bygga hus som står kvar också för kommande generationer. Nybyggnation är vårt specialområde, det kan vi säga med årtionden av erfarenhet.

Under de senaste tio åren har vi byggt nya bostäder som erbjuder tryggt och trivsamt boende till en sammanlagd yta av nästan 10 000 m². Denna yta består till runt 50 % av Jake Byggs egen bostadsproduktion.

NyA BOSTÄDER med kvalitet och pålitlighet

Jake Byggs bostadsproduktion och nybyggnation baserar sig på vårt eget koncept som har som mål att till 100 % garantera friska och miljövänliga hus. I praktiken betyder det att alla Jake Byggs nya byggnader byggs enligt följande principer:

  1. Omsorgsfullt gjorda materialval
  2. Noggrann byggprocess
  3. Elektronisk MyNest-servicebok

Här uppe i norden tillbringar vi en förvånande stor del av vår tid inomhus, därför har inomhusluften en verkligt stor inverkan på trivseln och välmåendet. Det viktigaste för Jake Bygg är att alla våra byggnader är friska och håller en hög kvalitet som gör byggnaderna ett hem där man mår bra.

nybyggnation som skapar mervärde

Jake Byggs bostadsproduktion fokuserar också på tomtens placering och användning. På så vis kan vi garantera att våra hus med låga livscykelkostnader blir bostäder som håller värdet också i framtiden. Samtidigt vill vi stå i fronten för hållbart byggande och bevisa att man också kan bygga nytt enligt hållbara principer.