Bostadsproduktion

Bostads Ab Solkullagränd 3 och 5 12 lägenheter, 2 rahus, 700m² Jakobstad 2021
Bostads Ab Solkullagränd 1 6 lägenheter, 1 radhus, 350m² Jakobstad 2020
Bostads Ab Villa Östanpå 4 lägenheter, 2 parhus, 300m² Jakobstad 2019
Bostads Ab Vanha Satama I 5 lägenheter, 2 parhus, 500m² Karleby 2018
Bostads Ab Vanha Satama II 7 lägenheter, 3 par/radhus, 930m² Karleby 2016
Bostads Ab Torkinpuisto 18 lägenheter, 3 lofthus i 2 våningar, 1150m² Karleby 2014
Bostads Ab Domherrevägen 18 2 parbostäder, 200m² Sandsund, Jakobstad 2013
Bostads Ab Mäntykangas 16 lägenheter, 4 våningar, 1570m² Karleby 2011
Bostads Ab Huvilanpuisto 8 lägenheter, 2 våningar, 660m² Karleby 2010
Bostads Ab Lappilanpuisto 10 parhuslägenheter, 770m² Karleby 2008
Bostads Ab Östanpåfjärden 6 parhuslägenheter, 600m² Jakobstad 2006
Talo Pihlajamaa Egnahemshus / Teri-hus Jakobstad 2017
Hus Karin & Krister Egnahemshus Pedersöre 2013
Hus Hanna & Jonas Egnahemshus Pedersöre 2013
Hus Egnahemshus Larsmo 2012
Hus Tuohimaa Egnahemshus Karleby 2012
Hus Helala Egnahemshus Jakobstad 2012
Hus Haglund Egnahemshus Jakobstad 2011
Hus Hästbacka Egnahemshus Jakobstad 2010
Hus Sundelin Egnahemshus Jakobstad 2008
Hus M&M Egnahemshus Jakobstad 2007
Tiotals hus Egnahemshus Jakobstad-Karleby 2003-2008
Stuga Sommarvilla Jakobstad, Nätihamn 2013
Stuga Ahlstrand Exlusiv bastubyggnad Karleby, Möllers 2010
Stuga Flertal sommarvillor Jakobstad-Karleby 2010
Stuga Sommarstuga Karleby, Puotiniemi 2009

Offentliga byggnader

Lappajärven liikuntahalli Nybyggnad ca 2000m² Lappajärvi 2022
Toholampi skolcentrum Nybyggnad ca 1000m² Toholampi 2021
Nedervetil Skola, förskola/kök/bibliotek Nybyggnad ca 2700m2 Kronoby 2020
Sydboda serviceenhet, boende Nybyggnad ca 260m² och sanering ca 550m² Kristinestad 2019
Herrfors Silor Nybyggnad av grundkonstruktioner till 2 silor Jakobstad 2018
Alerte, Verkstadsbyggnad C Nybyggnad ca 520m² Jakobstad 2018
Ammattikampus, KPEDU Tillbyggnad ca 650m² och sanering 3385m² Karleby 2018
Sandbacken Radhus Nybyggnad ca 550m², 8 lägenheter Sandsund 2018
Kevakoti, gruppboende för funktionshindrade Nybyggnad ca 620m² Jakobstad 2017
Nyboda arbetscentral Nybyggnad ca 800m² Nykarleby 2017
Rådmans skola köks utbyggnad och grundrenovering Nybyggnad / Grundrenovering ca 1000m² Jakobstad 2016
Sundström Ab lagerhall Nybyggnad ca 300m² Pedersöre 2016
Socklot daghem Nybyggnad ca 500m² Nykarleby 2016
Sandåkers handikapp boende Nybyggnad ca 800m² Pedersöre 2016
Björkbacka åldringshem Sanering av storkök inklusive köksmaskiner, kylrum och kylteknik Jakobstad 2015
Hellens Frys Utbyggnad av skinnlager ca 200m² Jakobstad 2015
KPEDU, kampus Sanering av storkök inklusive köksmaskiner, kylrum och kylteknik Karleby 2015
Permo servicehem Nybyggnad ca 1150m² samt sanering av ca 400m² bostadsbyggnad Jakobstad 2015
Staden Jakobstad Servicebyggnad till trädgården - skede 2 Jakobstad 2015
Larsmo Bostäder (hyresbostäder) 8 parhusbostäder Larsmo 2013
Sandlunden åldringshem Tillbyggnad 250m² och sanering ca 2000m² Larsmo 2011
Purmo Åldringshem Tillbyggnad och sanering, 250m² Pedersöre 2009

Renoveringsprojekt

Optima, matsal/kök/bageri Totalsanering 3000m2 Jakobstad 2020
Lövö boende Sanering 420m2 Pedersöre 2019
Bennäs boende Sanering 440m² Pedersöre 2018
Pingskyrkans grundrenovering Totalt ca 1200m² Jakobstad 2017
Staden Jakobstad Ändring och utbyggnad av servicehus till trädgården - skede 1 Jakobstad 2014
Stuga Holtti Sanering Larsmo 2012
Lepplax skola Sanering Pedersöre 2005
Purmo skola Sanering Pedersöre 2004
Bostäder / officiella byggnader Diverse saneringsarbeten, totalt ca 3000m² Jakobstad-Karleby 2003-2013

Industribyggnader

Fresh Servant Oy, livsmedel produktions- och logistikhall Utbyggnad ca.7000m² Pedersöre 2022
Adolf lahti, produktlager Nybyggnad ca 4500m² Karleby 2021
Petrin Lohi Nybyggnad ca 250m² Kristinestad 2020
Rani Plast Tillbyggnad ca 2500m² Kronoby 2020
FoodWest Ab Nybyggnad av livsmedelsindustri ca 2000m² Seinäjoki 2019
NCE Ab industrihall Nybyggnad ca 450m² Jakobstad 2017
Scanmould Ab Industrihall, tillbyggnad 600m² Pedersöre 2008
KWH-Plast Sanering av industriutrymmen Jakobstad 2008
Tyllis Oy Industrihall, tillbyggnad 1000m² Karleby 2005
LHM livsmedelsindutri Grundrenovering / sanering Jakobstad 2004
Fixafell Ab Industrihall, tillbyggnad 500m² Jakobstad 2003

Affärs- och kontorsbyggnader

Tapiola, försäkringsbolagets kontor Total sanering inklusive husteknik Jakobstad 2013
Vasa Andelsbanks kontor Sanering Nykarleby 2012