Organisationsändringar

  • Mathias Öst, har anställts som beräkningsingenjör till Jake i början av februari. Mathias 30år, har jobbat som byggare redan flera år, han har nyligen blivit klar till byggnadsingenjör. VÄLKOMMEN MED!
  • Byggnadsingenjör Jens Mård, som har jobbat hos Jake drygt 3 år, jobbar numera i huvudsak som Ansvarig Arbetsledare. Jens har jobbat med mångsidiga uppgifter, beräkning, arbetsplatsingenjör och varit delaktig i flera utvecklingsprojekt som har hjälp till att utveckla Jake