Faktureringsuppgifter

Observera våra nya faktureringsadresser fr.o.m. 01.12.2019

Vi har ändrat vår faktureringsadress samt inköpsfakturahantering och kan tyvärr inte betala fakturor som skickas till den gamla adressen, vänligen notera adressändringen!

Vi önskar att ni i första hand skickar e-fakturor till oss.

Teknisk data för e-fakturering:

Företagets uppgifter
Namn FO-nummer
Jake Rakennus Bygg Oy 1828663-3
Operatörsuppgifter
E-faktura adress Förmedlarkod Operatör
003718286633 E204503 OpusCapita Solutions Oy

Fakturor i pdf-format kan sändas per e-post till:
JakeRakennusByggOy.FI.P.132987-9@docinbound.com

Pappersfakturor ber vi Er sända till adressen:

Jake Rakennus Bygg Oy (OpusCapita skanningstjänst)
PL 19790
00062 LASKUTUS

För att skanningstjänsten ska kunna behandla inköpsfakturan, behöver adressen också finnas på själva fakturan, inte bara på kuvertet.

Till skanningstjänsten ska endast pappersfakturor skickas, all annan post sänds till vår postadress:
Jake Rakennus Bygg Oy, Barrvägen 3, 68600 Jakobstad