Faktureringsuppgifter

Våra faktureringsuppgifter har uppdaterats. Vi ber er vänligen uppdatera den nya adressen i ert kundregister.

Vi hoppas att ni i fortsättningen använder nätfaktura som primär faktureringskanal när ni skickar fakturor till oss. Nätfakturor är både snabbare, mer pålitliga och mer förmånliga jämfört med hanteringen av pappersfakturor.

Vår nätfaktureringsadress är:

Företagets uppgifter
Namn FO-nummer
Jake Rakennus Bygg Oy 1828663-3
Operatör Nätfakturaadress OVT-kod
Apix Messaging Oy (003723327487) 003718286633 003718286633

Observera att när ni skickar e-fakturor till vår Apix-adress från Danske Bank Oyj, Handelsbanken, POP-bankerna eller Sparbankerna bör ni skicka e-fakturor till följande adress: e-fakturaadress: 003723327487 och operatörskod: DABAFIHH.

———————————————————————————————

Om ni inte kan skicka nätfakturor ber vi er att skicka fakturorna till skanningstjänsten för leverantörsfakturor.

Adressen för e-postskanning:

003718286633@procountor.apix.fi

Själva fakturan ska finnas i e-postmeddelandet som PDF-bilaga. Ett e-postmeddelande får bara innehålla en faktura. Om e-postmeddelandet har andra bilagor inkluderas de som bilagor till fakturan. Maximal storlek för e-postbilagor är 2 MB. Efter att e-postmeddelandet har behandlats kommer tjänsten att producera ett automatiskt bekräftelse- eller felmeddelande som skickas till avsändarens e-post inom 15 minuter.

———————————————————————————————

Pappersfakturor ber vi Er sända till adressen:

Jake Rakennus Bygg Oy (Apix scanning service)
PL 16112
00021 LASKUTUS

För att skanningstjänsten ska kunna behandla inköpsfakturan, behöver adressen också finnas på själva fakturan, inte bara på kuvertet.

Till skanningstjänsten ska endast pappersfakturor skickas, all annan post sänds till vår postadress:
Jake Rakennus Bygg Oy, Barrvägen 3, 68600 Jakobstad