Nya projekt 2022

  1. KIP Infra, Innomost bygger en pilotanläggning i Karleby, ca 1000m2 KVR-entreprenad
    • KIP-Infra Ab låter bygga produktionsutrymmen åt Innomost Ab, totalt ca 1000 krsm2. Jake Rakennus Bygg tackar för förtroendet, betongstommen är redan monterad. Som följande monteras stålstöd konstruktioner, ytterväggar och trä-element tak. Projektet färdigställs i november 2022
  2. KPEDU Bil- och logistik avdelningens utbildningsutrymmen till Karleby, ca 4400m2 RU-entreprenad
    • Nuvarande byggnad i 2 våningar på totalt ca 7300 k-m2 rivs. På den rivna byggnadens plats byggs en nybyggnad på totalt 4379,5 k-m2. Nya byggnaden är av betongstomme, ytterväggarna är av plåt SW-element och fasaden bekläs med en specialplåt. Förutom nya byggnaden så kommer gårdsplanen, avfallstak att ändras och förnyas. Jake Rakennus Bygg vann den offentliga upphandlingen i mars, rivningsarbeten pågår och projektet färdigställs under sommaren 2023.