FOODWEST ÖVERLÅTELSE 30.9

Måndagen den 30.9 överlät vi framtidens matfabrik åt Foodwest.

Projektet är Jake byggs största och mest omfattande enskilda projekt hitintills.

Vi tackar alla samarbetspartners och framförallt beställaren Seinäjoki Yrityskiinteistö Ab. Vi önskar lycka och framgång till Foodwest.