AKTUELLT FRÅN ”BYGGET”

  • KPEDU Bil- och logistikutbildnings utrymmen i Karleby har nått takhöjd
    • Efter en intressant rivningsprocess och grundarbete samt en mycket varm och svettig sommar med stommontering har nu byggnaden nått takhöjd. Nu fortsätter arbete med att få taket och ytterväggselementen klar före vintern kommer. Under vinterhalvåret jobbar vi på insidan med intressanta och utmanande detaljer för att göra fastigheten till en plats för framtidens logistik experter. Projektet pågår fram till sommaren 2023 när det skall stå helt klar.
  • Malmska sjukhusets grundrenovering fortsätter
    • Grundrenoveringen av Malmska sjukhusets fysioterapimottagning är ett omfattande projekt som har utvidgats en del från ursprungliga planen. En option på att byta hela vattentaket har utförts under sommaren samt en hel del olika tilläggsarbeten har tillkommit. Projektet fortskrider mycket bra i samförstånd med alla samarbetspartners trots en hel del extra arbeten, projektets färdigställs under senhösten 2022 (ca 2 månader senare än planerad tidtabell).
  • Baltic Boat Yard 7700m2 i 3 våningar
    • Jake Bygg har fått ett nytt industribyggprojekt, projektet är en ny milstolpe i Jake’s utveckling mot att utföra större helhetsentreprenader. Vi tackar för förtroendet att få bygga ut fabriken åt välrenommerade båtbyggarna Baltic Yachts, som fyller 50 år 2023 – samtidigt som Jake fyller 20 år. Vi kommer att kontinuerligt rapportera hur bygget framskrider på vår hemsida och via sociala medier -> ”Baltic bygger båten – Jake bygger huset”