ADOLF LAHTI BYGGER ETT PRODUKTLAGER I KARLEBY, CA 4500m2

Adolf Lahti Ab som tillhör KWH-koncernen bygger ett nytt produktlager för godshantering invid Karleby hamn och storindustri område.

Jake Bygg tackar för förtroendet och startat nu med markarbeten och gjutning av grundsulorna för hallbygget som byggs av stål-, plåt- och betongelement. En del av kontorsbyggnaden byggs också i trä. Projektet färdigställgs i maj 2021.