Nu bygger Jake Rakennus större och grönare

Om konsten att bygga på ett hållbart sätt för kommande generationer.


Starten

Entusiasmen smittar av sig

Bröderna Johan och Jonny Asplund växte upp med solpaneler på taket, vilket var ovanligt i Jakobstad i början av 1980-talet. Inte tänkte de då på att deras far Kajs intresse för innovationer skulle smitta av sig och bli en viktig drivkraft i deras egna karriärer. Kusin Kenneth Asplund uppfostrades också till innovatör. I pappa Torolfs snickeri och fick han följa med produktutvecklingen av en automatsvarv som var helt unik för sin tid.

Johan utbildade sig till byggare och var bara 20 år då han startade sitt första byggföretag år 1988. I mitten av 90-talet fick han uppdrag inom livsmedelsindustrin på Snellmans där han började samarbeta med Kenneth som också var egenföretagare inom byggbranschen.

Från vänster i bild: Torolf Asplund, Kenneth Asplund, Johan Asplund, Jonny Asplund och Kaj Asplund.
Namnet Jake består av Johan och Jonnys initialer och de första bokstäverna i Kenneths förnamn.

Johan utbildade sig till byggare och var bara 20 år då han startade sitt första byggföretag år 1988. I mitten av 90-talet fick han uppdrag inom livsmedelsindustrin på Snellmans där han började samarbeta med Kenneth som också var egenföretagare inom byggbranschen.

Det här var en tid som gav mycket fin erfarenhet och en bra grund för framtiden. Vi är speciellt tacksamma för de lärdomar vi fick av vår projektchef Sven Åkerlund”, säger Johan Asplund.

År 2003 startade Johan och Jonny sitt gemensamma byggföretag och år 2005 slogs det ihop med Kenneths företag och fick namnet Jake Rakennus Bygg. Namnet består av Johan och Jonnys initialer och de två första bokstäverna i Kenneths förnamn. Det har nu gått 20 år sedan Jake Rakennus grundades, men de tre huvudägarna finns kvar och jobbar alla operativt i företaget. Omsättningen för år 2023 landar på närmare 20 miljoner euro.

“Kenneth är duktig på att leda byggprojekt och förutse både möjligheter och problem, så att vi hinner reagera i tid. I byggbranschen kan en liten detalj få stora konsekvenser. Jonnys styrkor finns inom försäljning, husteknik och ekonomi. Det här är en värdefull kombination i helhetsentreprenader”, säger Johan Asplund.

Johans gedigna arbetserfarenhet är till stor fördel i flera skeden av byggprocessen, speciellt i projektplanering, materialval, och val av strategi. Med erfarenhet kommer också en trygghet som gör att han vågar tänka i nya banor.

“Med tanke på var vi står i dag kan vi konstatera att vi tre huvudägare kompletterar varandra på ett bra sätt”, säger Johan Asplund som är verkställande direktör för Jake Rakennus.


år 2003–2007

Bygger basekonomi med bostadsproduktion

De första fem åren fokuserade Jake Rakennus på bostadsproduktion, främst småhusbyggande och parhus. Ägarna tog inga större risker utan satsade på att skapa en stabil basekonomi i företaget. I praktiken byggde Johan och Kenneth dagtid, och på kvällarna skötte Johan det administrativa arbetet hemifrån. Varje cent räknades och materiallagret fanns i olika bilar och släpvagnar.

“Från den här tiden minns jag speciellt den härliga känslan när vi hade sålt hälften av lägenheterna i Östanpåfjärden i Jakobstad. Vi hade köpt tomt där med lånade pengar för att bygga sex parhuslägenheter. Det var ett miljonprojekt och det var stort för oss på den tiden”, säger Johan Asplund.

I det här skedet jobbade Jonny Asplund ännu inte operativt i företaget. Han hade utbildat sig till VVS-ingenjör och var sysselsatt i företaget Scancool (fr.o.m. 2011 ägt av Oilon) i Karleby fram till slutet av år 2014 då han också började jobba för Jake Rakennus på heltid.

Under år 2004 började André Mård sommarjobba och jobba kvällstid på Jake Rakennus. Från år 2005 var Johans söner Ronnie Asplund och Tobias Asplund involverade i företaget som hjälparbetare. De skötte byggstädningen under sommarlov och kvällar. Alla tre jobbar på Jake Rakennus i dag, numera som delägare i företaget

Bostads Ab Östanpåfjärden, 6 parhuslägenheter, 600m², Jakobstad, 2006

år 2008 – 2013

Ambitioner och hus når nya höjder

Efter de första fem åren fick Jake Rakennus uppleva ett rejält lyft, då företaget år 2008 formulerade sin första riktiga 5-årsstrategi tillsammans med vår första utomstående styrelsemedlem Asko Lamminen som mentor. Företaget växte kraftigt och satsade på grynderbyggande, även om byråkratin var krånglig. André Mård tog sig an utmaningen att förstå sig på juridiken och alla handlingar som krävdes. I slutskedet av sina studier till byggingenjör år 2011 skrev Andre sitt slutarbete om grynderbyggande, vilket resulterade i en manual för uppförande av RS-handlingar före byggstarten. Detta är ett svenskspråkigt skolningsmaterial som används i hela Finland.

“En familj köper en bostad utgående från ritningar och betalar sedan av i rater åt byggföretaget vartefter bostaden färdigställs. Om inte RS-handlingarna har gjorts rätt och byggföretaget inte kan bygga klart blir detta en stor privatekonomisk risk för familjen. Därför specialiserade vi oss på att göra rätt i grynderbyggandet även om vi var ett litet företag. Vi klarade av att sköta RS-handlingar och produktionen av bostäder på ett tryggt och bra sätt för våra bostadssköpare”, säger Jonny Asplund.

Det var inte enbart ambitionerna som nådde nya höjder under den här perioden, husen som Jake Rakennus byggde blev också betydligt högre. Med stöd av styrelsemedlemmen Asko Lamminen och företagets andra mentorer vågade delägarna ta allt större risker. En viktig milstolpe under den här tiden är flervåningshuset i Mäntykankaanpuisto, Karleby, som stod klart år 2011.

“År 2006 kontaktade jag Matti Leskelä som var försäljningschef på Andelsbankens fastighetsförmedling i Karleby. Han trodde på oss och våra idéer och var ett viktigt stöd och en bra försäljare för oss under många år av bostadsproduktion i Karleby”, säger Johan Asplund.

En annan viktig mentor var byggentreprenören Pekka Kaipainen som Jake Rakennus köpte Mänty-tomten av år 2009. Han har en gedigen erfarenhet inom byggbranschen och Jake Rakennus har anlitat honom som utomstående konsult sedan dess.

“Pekka Kaipainen har gett oss många goda råd under åren och stöttat oss i med- och motgång. Vi värdesätter hans insats mycket högt”, säger Johan Asplund.

Bostads Ab Mäntykangas, 16 lägenheter, 4 våningar, 1570m², Karleby, 2011

år 2014 – 2018

Etablerar sig som innovatör inom industrin

En viktig milstolpe under den här tidsperioden var MyNest, den elektroniska servicehandboken för bostadsproduktion som Jake Rakennus lanserade år 2013. Det var en innovativ lösning som de kunde utveckla med stöd av sin programmeringskunniga styrelsemedlem Asko Lamminen. MyNest fick delad respons inom byggbranschen, mottagandet var för det mesta positivt men en och annan gliring fick de också höra.

“MyNest används fortfarande i våra byggprojekt och även på annat håll. Tjänsten fick kanske inte det stora genomslag som vi hade hoppats på men den fick oss att inse värdet av att vara steget före. MyNest var nog en viktig orsak till att Jake Rakennus började uppfattas som innovatörer inom byggbranschen”, säger Jonny Asplund.

Med tio år på nacken vågade Jake Rakennus ta steget från bostadsproduktion till uppdrag inom lätt industri och den offentliga sektorn. Det var egentligen inte så dramatiskt, eftersom ägarna redan hade erfarenhet av byggarbete inom livsmedelsindustrin. Från början av år 2015 jobbade Jonny Asplund operativt i företaget och han bidrog med ett brett kunnande inom VVS och kyltekniska lösningar till bland annat livsmedelsindustrin. Därför passade det ju utmärkt att Jake Rakennus år 2018 lyckades få ett miljonprojekt i Seinäjoki, där uppdraget var att bygga nya utrymmen åt livsmedelsföretaget Foodwest.

“Ramboll ringde upp och frågade om vi ville ta emot uppdraget. De hade listat ut att vi hade den kompetens inom bygg- och husteknik som krävdes för att utföra den här typen av totalentreprenader. När vi fick det projektet kände vi verkligen att vi var på rätt spår”, säger Jonny Asplund.

Byggprojektet var i Seinäjoki, vilket innebar att Jake Rakennus nu utvidgade sitt verksamhetsområde och drog med sig välbekanta underleverantörer en bra bit utanför Österbottens trygga gränser. Johan Asplund ler åt det minnet.

“Det var minsann utanför bekvämlighetszonen, både för oss och uppdragsgivaren i Seinäjoki. På första mötet suckade de åt våra märkliga efternamn: Asplund, Mård, Björkskog och Granholm. Men slutreslutatet blev bra och tack vare det vågade också andra företag i livsmedelsindustrin anlita oss för sina nybyggen”, säger han.

”Jake Rakennus valde att tydligt profilera sig som det miljövänliga byggföretag som de i praktiken varit redan länge. År 2018 formulerade Jake Rakennus sin vision: att bli en föregångare inom hållbart byggande både inom industri, offentlig sektor och bostadsproduktion i hela Norden. Visionen och strategin utarbetades i samarbete med den digitala marknadsföringsbyrån Genero som också lanserade Jake Rakennus nya webbplats samma år.
“”I strategiarbetet har Tom Niemi från Karleby fungerat som mentor och konsult i styrelsen sedan år 2019. Han har ett brett kunnande inom gruv- och metallurgi-industrin som vi har haft mycket nytta av. Utan de mentorer som vi har haft under åren skulle vi aldrig ha kommit så här långt”, säger Johan Asplund.

FoodWest Ab, nybyggnad av livsmedelsindustri, ca 2000m², Seinäjoki, 2019

år 2019 – 2023

Föregångare inom hållbart byggande

Jake Rakennus var tidigt ute med att använda massiva träelement, och Johan Asplund minns när de föreslog en ingång av CLT-element i det produktlager för godshantering som de skulle bygga för Adolf Lahti Ab i Karleby.

“Det var lite nervöst att presentera våra idéer men när vd:n glatt svarade ’Wow, intressant!’ fick vi en bekräftelse på att vi tänkte rätt. Vi satsar på hållbara material och energieffektiva hustekniklösningar, och det har gett oss många intressanta uppdrag de senaste åren”, säger Johan Asplund.

Bland dem kan nämnas Fresh Servant i Pedersöre som anlitade Jake Rakennus år 2021 för bygga ut deras salladsfabrik från 8000 till 15000 kvadratmeter. Projektet genomfördes som en KVR-entreprenad vilket innebar att Jake Rakennus hade ansvar för både planering, byggnation och husteknik. Totala investeringsvärdet var omkring 25 miljoner euro, varav byggkostnaderna stod för cirka en tredjedel. Det visar storleksklassen på de projekt som Jake Rakennus klarar av att bygga idag.

Adolf Lahti, produktlager, nybyggnad, ca 4500m², Karleby, 2021

År 2019 involverades nästa generation i företaget, då Johan Asplunds söner Ronnie Asplund och Tobias Asplund blev delägare. Några år senare breddades ägarbasen ytterligare med André Mård och Jens Mård.

“Vi är glada över att den yngre generationen vill engagera sig som delägare, det gör att företaget kan växa ytterligare. Med yngre delägare hoppas jag också att vi kan locka nya medarbetare så att vi kan behålla den breda kunskapsbas som vi har skapat. Vi tar oss an allt större projekt och kommer att behöva både projektledare och byggare”, säger Johan Asplund.

Ronnie Asplund är husbyggare och har jobbat heltid på Jake Rakennus sedan år 2012. Ronnie blev delägare i Jake Rakennus år 2019. Sedan hösten 2022 studerar han till byggnadsingenjör vid sidan om arbetet.

Tobias Asplund är el- och automationsmontör och automationsingenjör. Tobias blev delägare i Jake Rakennus år 2019 men blev operativt delaktig i företaget först 2021 då han blev områdeschef för Vasa.

André Mård började jobba på Jake Rakennus redan under studietiden till husbyggare. Tillsvidare anställning fick han år 2011 då han blev byggnadsingenjör, och sedan dess har han jobbat som ansvarig arbetsledare. André blev delägare i Jake Rakennus år 2022.

Jens Mård började jobba inom försäljning som kostnadsberäknare på Jake Rakennus år 2017, fick tillsvidareanställning år 2018 då han blev klar med studierna till byggnadsingenjör och började jobba som ansvarig arbetsledare år 2020. Jens blev delägare i Jake Rakennus år 2022.

Jake Rakennus har numera sju delägare: Jens Mård, Ronnie Asplund, Jonny Asplund, Tobias Asplund, Johan Asplund, André Mård och Kenneth Asplund. Här samlade vid Baltic i Jakobstad där Jake Rakennus bygger en koldioxidsnål och energieffektiv produktionshall på uppdrag av Baltic Boat Yard.

Jake Rakennus idag

Specialister på koldioxidsnålt byggande

Jake Rakennus bygger fortfarande bostäder, främst höghus i trä. I dag kommer ändå största delen av Jake Rakennus omsättning från entreprenader i Österbotten och Mellersta Österbotten. Jake Rakennus har specialiserat sig på att bygga fastigheter med låga livscykelkostnader för industrin och offentliga sektorn. Många uppdrag görs i form av KVR-entreprenader, där Jake Rakennus ansvarar för både planering, byggnation och husteknik. 

Det märks tydligt att intresset för koldioxidsnålt byggande ökar, både inom industrin och offentliga sektorn. Koldioxidsnålt byggande är en viktig del av hållbar utveckling och kampen mot klimatförändringar. Genom att minska koldioxidutsläpp och andra negativa miljökonsekvenser kan byggsektorn spela en betydande roll i att minska mänsklighetens totala klimatavtryck.

Baltic Boat Yard, produktionshall, nybyggnad, 7700 m²
Jakobstad, färdigställs 2024

De gröna balkarna i bjälklaget har betydligt mindre miljöpåverkan än traditionella stålbalkar. I januari 2023 monterade Jake Rakennus deltabalkarna i Baltic Boat Yards produktionshall.

“Byggande och byggnader orsakar cirka en tredjedel av Finlands växthusgasutsläpp. För att Finland ska kunna uppnå sina nationella och internationella klimatmål måste också utsläppen från byggsektorn minska. Det räcker inte med att övervaka energiförbrukningen under byggnadens användningstid, utan man bör också beakta koldioxidavtrycket under byggnadens hela livscykel”.

Källa: Miljöministeriets webbplats: https://ym.fi/sv/koldioxidsnalt-byggande

Vad är koldioxidsnålt byggande?


Koldioxidsnålt byggande handlar om att minimera koldioxidutsläppet och annan negativ miljöpåverkan både under byggprocessen och under tiden byggnaden används. Målet är att skapa byggnader som är energieffektiva, resurssnåla och som bidrar till minskade klimatförändringar.


Hur kan man bygga koldioxidsnålt?

Materialval

Användning av återvunna material, förnybara material och lågkoldioxidalternativ som trä istället för betong och stål. Betong och stål är material som genererar stora mängder koldioxid under tillverkningsprocessen.

Energieffektivitet

Byggnader utformas för att minimera energiförbrukningen genom att använda isolering, energieffektiva fönster och dörrar, samt genom att implementera system för passiv solvärme och naturlig ventilation.

Förnybar energi

Integrering av förnybara energikällor som solenergi, vindkraft eller geotermisk energi för att förse byggnaden med ren och hållbar energi.

Avfallshantering

Minska avfallet genom att använda prefabricerade material och komponenter samt genom att återvinna och återanvända material så mycket som möjligt.

Placering

Placeringen av byggnaden kan påverka dess koldioxidutsläpp genom att minska behovet av långa transporter och underlätta tillgång till kollektivtrafik.

Vattenhantering

Implementering av vattenbesparande tekniker och system som regnvattensamling och återanvändning av vatten kan minska den totala vattenförbrukningen.

Livscykelanalys

Implementering av Med hjälp av en livscykelanalys är det möjligt att bedöma de totala miljöpåverkningarna för en byggnad, inklusive utsläpp från materialtillverkning, byggprocess, användning och rivning.


Jake Rakennus i framtiden

Nu byggs Lagmansgårdens nya skolhem

Ett spännande projekt på temat koldioxidsnålt byggande är Lagmansgårdens nya skolhem som Jake Rakennus bygger i Jakobstad för Senatsfastigheter. Skolan ska vara klar att tas i bruk år 2025.

Senatsfastigheter, Lagmansgårdens skolhem, nybyggnad, cirka 3000 m², Jakobstad (Pirilö), färdigställs 2025

Nästa steg är grön betong

För att leva upp till sin roll som föregångare inom hållbart byggande håller Jake Rakennus koll på nya material och lösningar som de kunde använda i egna projekt. Just nu undersöker Kenneth Asplund möjligheten att börja använda grön betong.

“Traditionell betong innehåller mycket cement, och cementtillverkningen orsakar stora koldioxidutsläpp. Genom att ersätta en del av cementen med masugnsslagg eller flygaska kan betongens koldioxidutsläpp halveras”, säger Kenneth Asplund.

Grön betong uppfyller samma höga krav som traditionell betong när det gäller beständighet, hållfasthet, livslängd och gjutbarhet.

“Torktiden kommer att påverkas eftersom grön betong inte alstrar värme och energi på samma sätt som ren cement, så det måste vi ta i beaktande. Men vi kommer att börja använda grön betong på Jake Rakennus, det är ett koldioxidsnålt material som kommer att ha stor inverkan på byggnadens klimatpåverkan”, säger Kenneth.


Jake Rakennus i ett nötskal:

  • Jake Rakennus grundades år 2003 av Johan och Jonny Asplund.
  • Kenneth Asplund blev delägare 2005.
  • I dag har företaget sju delägare, 22 anställda och ett stort nätverk av samarbetspartners.
  • Omsättningen var cirka 16 miljoner euro år 2022 och landar på närmare 20 miljoner euro år 2023.
  • Företagets huvudsakliga byggverksamhet sker på området mellan Karleby och Kristinestad. Främst handlar det om entreprenader (80%) men även bostadsproduktion (20%).
  • Huvudkontoret finns på Barrvägen 3 i Jakobstad, men numera har Jake Rakennus också ett kontor i Vasa, på Mjölnaregatan 21 i Klemetsö.

Delar du vårt engagemang för hållbart byggande? Hör av dig och be om en offert!


Johan Asplund

verkställande direktör

+358 (0)50 366 9170

johan.asplund@jakerakennus.fi

Jonny Asplund

försäljningschef

+358 (0)40 861 3005

jonny.asplund@jakerakennus.fi

Kenneth Asplund

projektchef

+358 (0)50 308 0421

kenneth.asplund@jakerakennus.fi


Tobias Asplund

områdeschef Vasa

+358 (0)40 961 9372

tobias.asplund@jakerakennus.fi

Ville Ollila

produktionschef

+358 (0)50 322 1118

ville.ollila@jakerakennus.fi