Puukerrostalo on ekologisen rakentamisen malliesimerkki

Puukerrostalo on Suomessa vielä suhteellisen uusi tuttavuus, vaikka ekologinen rakentaminen muuten onkin yleistynyt. Me Jake Rakennuksella haluamme rakentaa 100 % terveitä ja ympäristöystävällisiä taloja ja juuri tähän puukerrostalo on erinomainen ratkaisu.

Laadukas puukerrostalo on kestävän kehityksen mukaista rakentamista, jossa hyvä sisäilma yhdistyy viihtyvyyteen ja hyvinvointiin. Tämä on erityisen tärkeää myös Suomessa, jossa etenkin talvisin ihmiset viettävät pääosan ajastaan sisätiloissa.

Puukerrostalo ja ekologinen rakentaminen mahdollistavat myös parhaimmillaan alhaisten elinkaarikustannusten asuntoja, jotka säilyvät myös tuleville sukupolville.

Hyvä ja puhdas sisäilmasto tekee puukerrostalosta terveellisen asuinympäristön. Puu myös eliminoi bakteereja muita materiaaleja paremmin.
Puu rakennusmateriaalina tuo kerrostaloon kodikasta tunnelmaa ja viihtyisyyttä aina tuoksusta ja ulkonäöstä lähtien.
Puukerrostaloja koskevat tiukat palomääräykset ja lisäksi jokainen huone on varustettu automaattisella sammutusjärjestelmällä.
Puukerrostalo on ekologinen rakennusratkaisu, jonka avulla voidaan saavuttaa mahdollisimman alhaiset hiilidioksidipäästöt.
Puukerrostalossa on hyvä akustiikka ja luonnollinen äänenvaimennus.

Puukerrostalo lyhyesti

Puukerrostalo on nimensä mukaisesti kerrostalo, jonka runko eli kantavat rakenteet on rakennettu kokonaan tai pääosin puusta. Usein puukerrostalot ovat puuta julkisivuja myöten, mutta verhoukseen voidaan käyttää myös muita julkisivumateriaaleja.

Puukerrostalon rakentamiseen liittyvät työvaiheet ovat:

Suunnitteluvaihe

 • Rakennejärjestelmäratkaisut eroavat perinteisestä betonirakentamisesta.
 • Puu tarjoaa mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin arkkitehtuuria ja ulkonäköä suunniteltaessa.
 • Puurakentamisen erityispiirteiden huomiointi jo hankekehitysvaiheessa lisää kustannustehokkuutta.

Tuotantovaihe

 • Suurelementit tai tilaelementit valmistetaan tehdasolosuhteissa.
 • Elementtien laatua ja rakentamisen aikataulua valvotaan tarkasti.
 • Tehdastiloissa elementit eivät altistu sääolosuhteille.

Asennusvaihe

 • Pystytetään valmiista elementeistä.
 • Asennus vaatii tavanomaista vähemmän työtä varsinaisella työmaalla.
 • Perinteistä betonitaloa helpompi ja nopeampi pystyttää.
 • Nelikerroksisen puukerrostalon kohdalla asennus- eli työmaavaihe hoituu olosuhteista riippuen noin puolessa vuodessa.

Kuivaus

 • Ei vaadi asennusvaiheen jälkeen pitkää kuivausprosessia.
 • Elementit pidetään kuivana tilapäisen katon tai sääsuojan avulla jo asennusvaiheessa.

Pintatyövaihe

 • Pintatyöt voidaan suorittaa joko osittain tai kokonaan tehdasolosuhteissa.
 • Työmaalla tehtävät pintatyöt voidaan aloittaa välittömästi elementtien asentamisen jälkeen.

 

Puukerrostalo ja paloturvallisuus

Yksi ensimmäisistä kysymyksistä, joita puukerrostalo usein herättää on nimenomaan paloturvallisuus. Voiko puukerrostalo yksinkertaisesti olla yhtä paloturvallinen kuin betonitalo? Kyllä, jopa turvallisempi!

Puukerrostaloja koskevat tiukat palomääräykset ja lisäksi jokainen puukerrostalo on varustettava kaikkien tilojen osalta automaattisella sammutusjärjestelmällä. Perinteisten vesisprinkelereiden sijaan moni nykyaikainen puukerrostalo on varustettu ns. korkeapainevesisumusammutuslaitteella. Tämän järjestelmän etuja ovat vähäisempi veden käyttö sekä se, että vesisumu ei kastele talon rakenteita. Lisäksi vesisumun avulla on mahdollista sammuttaa myös hankalissa paikoissa olevat palon alut.

Lisäksi puukerrostalo on varustettava tulenkestävällä suojaverhoilulla, jotta sen vieressä mahdollisesti syttyvä tulipalo ei leviä itse rakennukseen. Lisäksi mm. palo-osastoinnille on tarkat määräykset.

Puukerrostalo ja ekologinen rakentaminen

Ekologinen rakentaminen ja puukerrostalo kulkevat käsi kädessä jo siitä syystä, että puu on rakennusmateriaalina uusiutuva luonnonvara. Lisäksi rakentamisen ekologisuutta tukee se, että rakennusaikainen hiilijalanjälki, jonka puukerrostalo tuottaa, on noin 20 prosenttia betonielementtitalon vastaavaa pienempi. Tulos käy ilmi Teknologian tutkimuskeskus VTT:n selvityksestä ja syynä on etenkin se, että sementin tekeminen aiheuttaa paljon hiilidioksidipäästöjä. Puu on puolestaan materiaali, joka sitoo hiilidioksidia.

Tulevaisuudessa yhä useampi kerrostalo voi olla puukerrostalo

Koska puu tuo mukanaan etuja hyvästä sisäilmasta ekologisuuteen, herättää sen käyttäminen myös kerrostalojen pääasiallisena rakennusmateriaalina jatkuvasti enemmän kiinnostusta. Puukerrostalo kaikkine hyötyineen onkin ihanteellinen ratkaisu moderniin asuinrakentamiseen.

On totta, että puukerrostalo vaatii suunnittelijoilta enemmän työtä ja asiantuntijuutta perinteisiin rakennuksiin verrattuna. Tämä johtuu siitä, että etenkin puukerrostalon statiikka, palotekninen suunnittelu, akustinen suunnittelu ja kosteustekninen suunnittelu poikkeavat totutusta. Tämä ei kuitenkaan tee puukerrostalosta merkittävästi perinteistä kalliimpaa vaihtoehtoa.

Näyttöä onnistuneista puukerrostalohankkeista löytyy Suomesta jo kymmenittäin. Ruotsissa ollaan vielä askeleen pidemmällä ja naapurissa puukerrostaloja onkin toteutettu jopa valmiista tilaelementeistä hyvällä menestyksellä.

Vaikka Suomessa rakennusteollisuuden ketju vielä toistaiseksi pohjaakin vahvasti perinteiseen betonirakentamiseen, on puurakentaminen vahvassa nousussa ja myös puukerrostalo on vakiinnuttamassa paikkansa yhtenä varteen otettavana vaihtoehtona.

Puukerrostalo on erinomainen valinta sekä ihmisille että ympäristölle

Laadukkaista materiaaleista huolella rakennettu ja oikein hoidettu puukerrostalo tarjoaa turvallista, terveellistä ja viihtyisää asumista. Siksi me Jake Rakennuksessa uskomme vahvasti siihen, että puukerrostalo on yksi tulevaisuuden asumismuodoista. Myös moni puukerrostaloja koskeva selvitys kertoo, että asukkaiden voidaan katsoa olevan samaa mieltä.

Moni puukerrostalo on nimittäin kerännyt asukkailtaan kehuja etenkin sisäilman laadusta ja hiljaisuudesta. Puukerrostaloissa äänet eivät myöskään kaiu samalla tavalla kuin kivitaloissa. Lisäksi puukerrostalo luo asuntoihin rakennusmateriaalista johtuen oman miellyttävän tuoksunsa ja kodikkaan tunnelman.

Johan Asplund
Toimitusjohtaja
+358 (0)50 366 9170